OnePlus Back Cover Protection Plan yleiset ehdot, lokakuu 2019

Kiinteä vakuutuskausi on kaksitoista (12) kuukautta. Vähintään 3 kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä saat vakuuttajalta ilmoituksen vakuutuksen voimassaolon päättymisestä, ellei vakuutusta irtisanottu aikaisemmin tämän vakuutuksen ehtojen mukaisesti.

 1. Tärkeitä tietoja

  Jos takakantesi on vaurioitunut vahingossa vakuutuskauden aikana, vakuuttaja Atlas Insurance PCC Limited, toiminimellä Gemini Cell (Atlas Gemini) toimien korjauttaa tai vaihtaa takakantesi toiseen vastaavin toiminnoin varustettuun takakanteen oman harkintansa mukaan noudattaen seuraavia määrityksiä, poikkeuksia ja ehtoja. Vaihtotakakansi voi olla joko uusi tai peruskorjattu.

 2. Missä ja milloin

  Vakuutus kattaa vakuutetun takakannen koko vakuutuskauden sekä vakuutuskirjassa mainitussa asuinmaassasi ja kun viet laitteistosi tilapäisesti ulkomaille.

 3. Määritelmät (aakkosjärjestyksessä):

  1. Kolmas osapuoli
   tarkoittaa seuraavaa: kaikki muut henkilöt paitsi vakuutettu, hänen aviopuolisonsa tai kumppaninsa, hänen vanhempansa edeltäjineen ja lapsensa jälkeläisineen, edustajansa jos vakuutettu on oikeushenkilö sekä kuka tahansa jolla ei ole vakuutetun lupaa käyttää laitteistoa.
  2. OnePlus
   tarkoittaa seuraavaa: BBK Electronics Corporation, kiinalainen elektroniikkayhtiö, joka omistaa yksinomaiset oikeudet OnePlus-brändiin, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja viralliset paikalliset edustajatLaitteisto tarkoittaa seuraavaa: OnePlus-matkapuhelin, joka IMEI-numeron tai sarjanumeron perusteella on rekisteröity uudeksi vakuutuksen hoitajalle tätä One Plus -takakansivakuutusta varten 14 päivän sisällä ostopäivämäärästä.
  3. Ostohinta
   tarkoittaa seuraavaa: vakuutetun laitteiston hankinta-arvo, mukaan lukien ALV, mutta pois lukien kaikki myyntiavustajan antamat alennukset, siten kuin on vakuutuskirjaan merkitty.
  4. Sinä/vakuutettu
   tarkoittaa seuraavaa: vakuutuskirjassa mainittu vakuutettu, mikäli hän asuu Suomessa ja on 18 vuotta täyttänyt.
  5. Takakansi tarkoittaa seuraavaa
   Alkuperäinen takakansi, joka kuuluu ja on kiinnitetty laitteistoosi.

  6. Terrorismi
   tarkoittaa seuraavaa: mikä tahansa teko, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, voimankäyttö tai voimankäytöllä uhkaaminen, jonka henkilö tai henkilöryhmittymä tekee yksinään tai minkä tahansa organisaation tai valtion puolesta poliittiseen, uskonnolliseen, ideologiseen tai vastaavaan tarkoitukseen tavoitteenaan vaikuttaa valtioon tai pelästyttää kansaa tai kansanosaa.
  7. Törkeä huolimattomuus
   tarkoittaa seuraavaa: Huolellisuuden puute ja/tai tietoinen, vapaaehtoinen teko tai tekemättä jättäminen, joka jättää huomiotta laitteiston hyvinvoinnin, esimerkiksi vakuutetun laitteiston käyttäminen ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa – mukaan lukien sade ja lumisade – tai vesiurheilutilanteessa,vakuutetun laitteiston jättäminen ulos huonoihin sääolosuhteisiin – mukaan lukien sade, tuuli ja lumisade –, vakuutetun laitteiston jättäminen ilman suoraa ja välitöntä vakuutetun valvontaa. Vakuutetun laitteiston jättäminen sellaiseen paikkaan huoneessa, kotona, ajoneuvossa, ajoneuvon tavaratilassa tai lentokoneessa, joka on nähtävissä ulkoa tai laitteiston jättäminen julkiseen tilaan, joka ei ole suljettu .
  8. Vahingossa tapahtunut vaurio/vaurio
   tarkoittaa: putoamisesta, iskusta ja/tai kosteusvauriosta aiheutunut yllättävä vahinkotapahtuma, jolla on ulkoinen vaikutus vakuutettuun takakanteen ja jonka tuloksena vakuutettu takakansi ei enää toimi täysin oikein, mukaan lukien kolmansien osapuolten ilman lupaasi aiheuttamat vahingot.
  9. Vaihtotakakansi tarkoittaa seuraavaa:
   Atlas Geminin toimittama takakansi, johon takakantesi vaihdetaan onnistuneen korvaushakemuksen myötä. Vaihtotakakansi on aina uusi tai peruskorjattu.
  10. Vakuutuksen hoitaja
   tarkoittaa yritystä: Aftersales Group B.V. Aftersales on Alankomaiden lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 151 Achter de Tolbrug, 5211 SM ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS. Yhtiö on rekisteröity Alankomaiden finanssivalvonnassa AFM:lle yritystunnuksella 12042867. Yhtiöllä on oikeus toimia Suomessa EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Vakuutuksen hoitaja voi ulkoistaa (osan) vastuistaan valitsemilleen (paikallisille) kolmansille osapuolille.
  11. Vartioimaton
   tarkoittaa seuraavaa: kun sinulla tai muulla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka vastuulle olet laitteiston antanut, ei ole täyttä näköyhteyttä laitteistoon etkä/eikä kykene paikaltaan estämään luvattomia henkilöitä poistamasta laitteistoasi.
  12. Virus
   tarkoittavaa seuraavaa: muun muassa, mutta niihin rajoittumatta, troijalaiset, madot ja kaikki muut ohjelmat tai ohjelmistot, jotka suoraan tai välillisesti estävät laitteistoasi toimimasta oikein.
 4. Mikä on vakuutuksen kohde?

  OnePlus Back Cover Protection Plan kattaa seuraavat:

  1. Tahaton vaurio –
   takakansi korjataan tai korvataan vaihtotakakannella.
  2. Voimassaolo ympäri maailman –
   vakuutus on voimassa myös ulkomaanmatkoilla.
 5. Mitä vakuutus ei kata

  Atlas Gemini ei ole korvausvastuussa seuraavista:

  1. Yleistä – koskee kaiken tyyppisiä vahinkoja;
   1. Ensimmäisen onnistuneen korvaushakemuksen jälkeisten hakemusten kustannuksia ei korvata.
   2. Laitteiston menettämisestä johtuvia kustannuksia, uuden yhteyden muodostamisen kustannuksia, mitään tilausmaksuja eikä mitään muitakaan kuin takakannen korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia ei korvata.
   3. Mitään vakuutetun laitteiston varkautta tai menettämistä ei korvata.
   4. Mitään vakuutetun laitteiston muuta vauriota kuin takakanteen kohdistuvaa vauriota ei korvata.
   5. Seuraavat vauriot:
    1. Laitteistovauriot, jotka on korjattava tai vaihdettava, jotta vakuutuksen hoitaja voi korjata tai vaihtaa takakantesi.
    2. Takakansivauriot, kun laitteistosi katsotaan kokonaisvahingoksi.
   6. Valmistajien, tavarantoimittajien tai tukkumyyjien korvausvastuulle lakiin perustuvan takuun tai virhevastuun perusteella kuuluvia kustannuksia ei korvata.
  2. Vahinko
   1. vähäiset naarmut ja uurteet, joilla ei ole vaikutusta takakannen normaaliin toimintaan.
   2. Mitkä tahansa korjauskustannukset, jotka ovat aiheutuneet vakuutetun itsensä tai muun kuin OnePlusin hyväksymän korjausliikkeen suorittamasta käsittelystä, korjaamisesta ja/tai puhdistamisesta ja joka on johtanut vakuutetun laillisen takuuoikeuden menetykseen.
   3. Vakuutetun itsensä ja/tai muun kuin OnePlusin hyväksymän korjausliikkeen laitteistoon tekemän muutoksen ja/tai korjauksen aikana ilmenneitä heikkolaatuisten osien (muiden kuin uusien ja/tai alkuperäisten OnePlus-osien) käyttämisestä aiheutuneita takakansivahinkoja ei korvata.
   4. Mitään tavanomaisen kulumisen, arvonalentumisen, hyönteisten, tuhoeläinten, homeen tai ilmakehän sääilmiöiden aiheuttamia takakansivahinkoja ei korvata.
   5. Mitään sellaista takakannelle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jonka syynä on valmistajan käyttöoppaassa kerrottujen käyttöohjeiden, yhteydenmuodostamista, asentamista ja huoltoa koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen.
   6. Mitään viruksen takakannelle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
   7. kaikki vakuutetun tahallaan aiheuttamat vahingot
   8. vakuutetun laitteen vaurioituminen tai katoaminen tulipalon seurauksena.
 6. Sopimusehtomme

  1. Vakuutuskausi

   Kiinteä vakuutuskausi on kaksitoista (12) kuukautta. Vähintään 3 kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä saat vakuuttajalta ilmoituksen vakuutuksen voimassaolon päättymisestä, ellei vakuutusta irtisanottu aikaisemmin tämän vakuutuksen ehtokohdan h mukaisesti. Jos vakuuttaja on vastaanottanut vakuutuskauden kokonaisvakuutusmaksun, vakuutus astuu voimaan vakuutuksen rekisteröitymisen onnistumispäivänä, jos kyseinen päivä on enintään 14 kalenteripäivää vakuutetun laitteiston ostamisesta uutena ja laite ei ole vaurioitunut tai hävinnyt tai varastettu. Aloituspäivä ja vakuutuksen kesto ilmoitetaan vakuutuskirjassa.

   Jos teet onnistuneen korvaushakemuksen, vakuutuksesi päättyy automaattisesti välittömästi sen täyttämisen jälkeen. Vakuutusmaksuja ei palauteta. Vakuuttaja ilmoittaa sinulle irtisanomisesta sähköpostitse.

   Vakuuttaja maksaa tämän vakuutuksen vakuutusmaksun kokonaisuudessaan etukäteen.

  2. Maksutapa

   Atlas Gemini voi omasta harkinnastaan korvata vahingon vakuutetulle seuraavasti:

   1. Takakannen korjaamisen tai vaihtamisen vaihtotakakanteen.
   2. Antaa hintatarjouksen lisäkorjaus- tai -vaihtokuluja koskien, jos laitteistosi kunto tekee takakantesi korjaamisesta tai vaihtamisesta mahdotonta ilman, että laitteistoasi korjataan.
    1. Jos hyväksyt hintatarjouksen ja olet maksanut lisäkorjaus- tai -vaihtokulut, laitteistosi korjataan ja takakantesi korjataan tai vaihdetaan.
    2. Jos et hyväksy hintatarjousta, takakanttasi ei korjata tai korvata ja laitteistosi palautetaan sinulle kuluitta.
   3. Takakanttasi ei korjata tai vaihdeta, jos laitteistosi katsotaan kokonaisvahingoksi.

   Maksettava korvaussumma ei voi koskaan olla suurempi kuin ostohinta.

  3. Huolellinen käyttö

   Velvollisuutesi on ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin suojelutoimiin takakannen suojaamiseksi vahingoilta ja sen pitämiseksi hyvässä kunnossa.

  4. Totuuden kertomatta jättäminen

   1. Jos olet antanut tahallisesti vääriä tietoja tai olet jättänyt tahallisesti kertomatta tietoja, joiden sinun olisi kohtuudella pitänyt tietää voivan vaikuttaa vakuuttajan tekemään riskiarviointiin, vakuuttaja voi päättää peruuttaa vakuutuksen vakuutuskauden aikana. Jos vakuutus katsotaan pätemättömäksi näistä syistä, vakuutusmaksusta ei makseta palautusta.
   2. Jos olet vakuutustapahtuman jälkeen antanut vilpillisin mielin Atlas Geminille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on ollut merkitystä vakuuttajan korvausvelvollisuuden määrittämisessä, vakuutuskorvausta voidaan vähentää tai se voidaan jättää myöntämättä olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisessa määrin. Vakuutuksesi pysyy voimassa kunnes toinen osapuolista on irtisanonut sen näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
   3. Atlas Geminillä on oikeus vaatia takaisin kaikki korvaushakemukseen liittyen kertyneet kustannukset (mukaan lukien tutkimuksen ja perinnän kustannukset) jos vaatimuksen korvaamisen jälkeen ilmenee vaatimuksen olleen petoksellinen yllä kohdassa (ii) selostetusti.
   4. Atlas Gemini voi ilmoittaa petostapauksista poliisille tai valtion valvonta- ja muille viranomaisille. Atlas Gemini voi myös jakaa tietojaan petoksellisista korvaushakemuksista muille vakuuttajille, mukaan lukien ilmoittamalla ne vakuuttajien petosten estämiseksi luomaan luetteloon.
  5. Korvaushakemuksen tekeminen

   Niin pian kuin mahdollista sellaisen takakansivahingon havaitsemisen jälkeen, jonka uskot oikeuttavan korvaukseen vakuutuksen perusteella, sinun pitää toimia seuraavasti:

   Vakuutuksessa korvattavan vahingon syntyessä on erittäin suositeltavaa ilmoittaa vakuutuksen hoitajalle 14 päivän kuluessa vahingon havaitsemisesta, tai jos se ei ole mahdollista, niin pian kuin kohtuudella mahdollista. Vahinkoilmoitus voidaan tehdä soittamalla numeroon +358-(0)9-4255 0804 tai ulkomailta soitettaessa +358-(0)9-4255 0804.

   1. Jos vahingosta ei ilmoiteta yllä mainittujen velvollisuuksien mukaisesti, Atlas Gemini voi vähentää tarjoamaansa palvelua kärsimänsä vahingon suhteessa. Jos Atlas Gemini voi osoittaa petostarkoituksen, se voi kieltäytyä täysimääräisestä vakuutuskorvauksesta.
   2. Atlas Gemini on korvausvastuussa vain, jos hakemus esitetään vain Atlas Geminin ilmoittamalla tavalla. Atlas Geminin tai sen valitseman korjausliikkeen on vaihdettava vakuutettu laitteistosi. Jos tätä ei noudateta, Atlas Geminin korvausvelvollisuus lakkaa.
   3. Sinua voidaan pyytää täyttämään hakemuslomake tai antamaan lisätietoja vaatimuksen käsittelemiseksi. Kaikki viiveet puoleltasi voivat viivästyttää hakemuksen käsittelyä.
  6. Ikäsi ja osoitteesi

   Sinun pitää olla 18 vuotta täyttänyt vakuutuksen ottamisen hetkellä ja asuttava vakuutuskauden vakuutuskirjassa mainitussa maassa.

  7. Muutokset vakuutettuun laitteistoon tai muihin tietoihin

   Vakuutetun on ilmoitettava vakuutuksen hoitajalle viivytyksettä muutoksista tietoihin, joihin vakuutus perustuu, kuten vakuutetun osoite ja sähköpostiosoite. Laitteiston vaihtaminen on mahdollista vain jos laitteisto on uusi, on samaa OnePlus-mallia ja -tyyppiä, toimii oikein, ei ole vahingoittunut ja muutoksesta on ilmoitettu Atlas Geminille 7 päivän kuluessa ostopäivästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eu_support@servify.tech. Atlas Gemini pidättää oikeuden pyytää uuden laitteiston takakannen diagnostista tarkastusta. Atlas Gemini ei ole vastuussa muun takakannen kuin rekisteröidyn laitteiston osana olevan takakannen korjaamisen tai vaihtamisen kustannuksista.

  8. Vakuutuksen irtisanominen

   Sinulla on oikeus irtisanoa vakuutuksesi 14 päivän kuluttua seuraavista:

   1. päivä, jolloin sait ilmoituksen vakuutuksen voimaanastumisesta
   2. päivä, jolloin sait vakuutustasi koskevat yleiset ehdot kokonaisuudessaan.

   Irtisanomispyynnön vastaanottamisen jälkeen irtisanomisen voimaanastumishetken jälkeiseltä vakuutuskaudelta ennakolta maksettu vakuutusmaksu palautetaan.

   Lisäksi voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa muulloin. Jos yllä mainitut olosuhteet eivät kuitenkaan täyty, jo maksettua vakuutusmaksua ei palauteta irtisanomista edeltävältä vakuutuskaudelta.

  9. Vakuutuksesi muutokset

   Muutokset vakuutuksesi ehtoihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, muutokset vakuutusmaksuun, omavastuuseen, korvaushakemusmenettelyyn ja tulevien vakuutuskausien irtisanomiseen, voidaan toteuttaa vain jos Atlas Gemini saa vakuutuksenottajan suostumuksen sopimusehtojen muuttamiseen.

   Jos vakuutuksesi sopimusehtoihin kohdistuu merkittäviä muutoksia, sinulla on oikeus irtisanoa vakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tiedoksesi saamasta ehtojen muutoksesta. Vakuuttajan on ilmoitettava kyseisenlaisista muutoksista vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan.

   Jos päätät kyseisessä muutostapauksessa irtisanoa vakuutuksen, vakuuttaja palauttaa kaikki jäljellä olevasta vakuutuskaudesta ennakolta maksetut vakuutusmaksut.

  10. Mitä voin tehdä, jos en ole tyytyväinen Atlas Geminiin

   Atlas Gemini pyrkii kaikin tavoin tarjoamaan sinulle virheetöntä, ammattitaitoista ja luotettavaa palvelua. Jos sinulla on kuitenkin tästä palvelusta valittamisen aihetta, voit aina ilmoittaa siitä meille. Kyseisessä tapauksessa neuvomme lähettämään valituksen Aftersales Group BV:lle, joka toimii vakuutuksen hoitajana Atlas Geminin puolesta. Aftersales Groupiin saa yhteyden soittamalla numeroon +358-(0)9-4255 0804 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eu_support@servify.tech. Aftersales Groupin postiosoite on:

   Achter de Tolbrug 151
   5211 SM ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS

   Vakuutuksen hoitaja yrittää ratkaista valituksesi tai ongelmasi 24 tunnin kuluessa. Jos se ei ole mahdollista, vakuutuksen hoitaja vahvistaa valituksesi 5 arkipäivän kuluessa vastaanotosta ja antaa lopullisen vastauksen 2 viikon kuluessa.

   Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vakuutuksen hoitajan vastaus ei ole tyydyttävä, valitus voidaan edelleen antaa tiedoksi osoitteella Atlas Insurance PCC Limited (Gemini Cell) 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA.

   Jos näillekään tahoille valittamisen jälkeen valitustasi ei ole saatu tyydyttävästi ratkaistua, voit pyytää seuraavaa organisaatiota käsittelemään tapauksen: Office of the Arbiter for Financial Services, 1e Floor, St Calcedonius Square,

   Floriana FRN 1530, MALTA, Tel +356 212 492 45 (ulkomaanpuhelujen hintoja sovelletaan), Sähköposti: complaint.info@financialarbiter.org.mt; Kotisivut www.financialarbiter.org.mt.

   Välimies edellyttää, että olet saanut lopullisen kirjallisen vastauksen Atlas Geminiltä, ennen kuin hän voi ottaa asiasi käsiteltäväkseen, joten huomioi tarve hankkia vastaus ennen asian viemistä välimieskäsittelyyn.

   Euroopan komissiolla on verkossa toimiva riidanratkaisuviranomainen kuluttaja-asiakkaille, joilla on valitettavaa verkossa ostetusta tuotteesta tai palvelusta. Jos päätät lähettää valituksesi tällä tavalla, se lähetetään edelleen itsenäiselle kuluttajariitaorganisaatiolle, joka tulee käsittelemään asian kokonaan verkon kautta ja vastaamaan 90 päivän kuluessa. Tämän verkkoriidanratkaisuviranomaisen verkko-osoite on: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Muista aina ilmoittaa sähköpostiosoitteemme eu_support@servify.tech. Huomaa, että tämä itsenäinen kuluttajariitaorganisaatio voi käsitellä valituksesi vasta sen jälkeen, kun meille on annettu mahdollisuus ratkaista asia.

   Yllä oleva valitusmenettely ei vaikuta oikeuteesi viedä valituksesi toimivaltaiseen oikeusistuimeen. Katso siihen liittyen ehtokohta p., ”Mitä lakeja sovelletaan ja mitkä oikeusistuimet ovat toimivaltaisia”.

  11. Vaatimukset ja tarpeet

   Vakuutuksesi täyttää sellaisen henkilön vaatimukset ja tarpeet, joka haluaa suojata omaa vakuutettua laitteistoaan varkauksilta ja vahingoilta.

  12. Vakuuttajasi ja vastuulauseke

   Vakuutuksen vakuuttaja on Atlas Insurance PCC Limited, toiminimellä Gemini Cell (vakuuttaja).

   Atlas Insurance PCC on Maltan lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA. Atlas Insurance PCC:n on valtuuttanut Maltan finanssivalvonta, osoite Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, MALTA, Puh.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601). Yhtiö toimii Belgiassa EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella ja se on rekisteröity Belgian pankissa numerolla 2856 (NBB – Berlaimontlaan 14, 1000 Brussels, www.nbb.be).

   Tämän vakuutuksen osalta Atlas toimii Gemini Cell -toiminimellä, joka on Protected Cell -tyyppinen yhtiö ja joka on perustettu siihen sovellettavien Protected Cell -yhtiöiden säädösten mukaisesti ja jonka omistaa Aftersales Group BV. Atlas Insurance PCC Ltd:n kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA.

   Atlas voi luoda yhden tai useampia Protected Cell -yhtiöitä pääomansa eriyttämiseen ja suojaamiseen. Gemini Cell -yhtiön varat on suojattu muiden Atlas-soluyhtiöiden sekä Atlaksen ydinliiketoiminnan vastuilta ja tappiolta. Hyväksymällä nämä sopimusehdot, hyväksyt seuraavaa:

   1. Sinulla on oikeus vain korvaushakemuksen tekemiseen tämän vakuutuksen perusteella; ja
   2. tähän vakuutukseen perustuvat oikeutesi ja korvaushakemuksesi toteutetaan ja täytetään ensisijassa niistä Gemini Cellin varoista, jotka ovat käytettävissä korvausten maksamiseen sillä hetkellä kun korvaushakemuksesi Atlas Geminille rekisteröidään; ja
   3. vasta kun Gemini Cellin varat ovat loppuneet, Atlaksen soluihin eroteltuja varoja voidaan käyttää minkä tahansa Gemini Cellin vastuun korvaamiseen; ja
   4. muihin Atlaksen suojattujen Cell-soluyhtiöiden varoihin kohdistuvaa korvaushakemusta ei voida tehdä.

   Tällä tavoin vakuuttajasi Atlas Geminin pääoma on aina suojattu Atlaksen pääliiketoiminnan tai muiden suojattujen soluyhtiöiden varojen riittämättömyydeltä. Vastaavasti, siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Atlas Geminin varat osoittautuvat riittämättömiksi, korvausvastuun jatkuvuuden takaavat toissijaisesti Atlaksen soluliiketoiminnan ulkopuoliset varat.

   Ryhtymällä tähän vakuutukseen tiedostat ja hyväksyt, että ryhdyt vakuutukseen Atlas Geminin kanssa ja että olet perehtynyt Atlas Insurance PCC Limitediä ja Gemini Celliä koskeviin PCC-säädöksiin. Lisäksi hyväksyt, että tähän yleisiin ehtoihin kuuluvaan ehtokohtaan (l.) sovelletaan Maltan lakia ja että tätä ehtokohtaa koskevat riidat on saatettava vireille maltalaisessa tuomioistuimessa. Vakuutat että sovellettavan lain puitteissa sinulla on lupa valita tällainen oikeuspaikka vakuutuksen tämän ehdon kattamiseksi. Suostumuksesi siihen, että tähän ehtoon sovelletaan Maltan lakia ja että tämä ehto on maltalaisten tuomioistuinten tuomiovallan piirissä sekä esityksesi siitä, että tämän ehdon lainvalinta on sallittu sovellettavan lain mukaisesti, on merkittävä syy siihen, että Atlas Gemini on ryhtynyt tähän vakuutukseen.

   Vakuutuksen tarjoaa Aftersales Group BV, joka toimii Atlas Geminin puolesta.

   Aftersales Group BV on osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Achter de Tolbrug 151, 5211 SM ‘s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS ja se on rekisteröity kauppakamarissa numerolla 55498833 ja on Alankomaissa tunnettu vakuutusmeklari, jota valvoo Alankomaiden finanssivalvonta AFM rekisteröintinumerolla 12042867. Aftersales Group BV on myös rekisteröity Belgiassa vakuutusmeklariksi EU:n sisäisen palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella numerolla 12042867.

  13. Viestintä

   Kaikki viestintä sinun ja toiselta puolelta Atlas Geminin ja/tai vakuutuksen hoitajan välillä tapahtuu sinun vakuutuksen rekisteröimisen yhteydessä antamasi sähköpostiosoitteen tai postiosoitteen kautta. Sähköpostiosoitteemme on: eu_support@servify.techja puhelinnumeromme on +358-(0)9-4255 0804.

  14. Oikeutesi

   Mainittujen valitusmenettelyjen olemassaolo tai käyttäminen eivät vaikuta oikeuksiisi kuluttajana ryhtyä oikeustoimiin.

  15. Henkilötietojesi suojaaminen

   Atlas Gemini on meidän tallentamiemme henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Atlas Gemini ja vakuutuksen hoitaja (me) käytämme antamiasi tietoja vain vakuutuksesi luomiseen ja mahdollisesti korvaushakemuksen käsittelyn aikana vakuutuksen hallinnointiin, asiakaspalveluun, korvaushakemusten käsittelyyn ja vakuutuspetosten ehkäisemiseen, mukaan lukien tietojesi mahdollinen luovuttaminen muille vakuuttajille ja valvontaviranomaisille sekä tietojesi oikeellisuuden tarkastaminen kolmansilta osapuolilta laillisesti saatujen tietojen perusteella. Näissä tarkoituksissa voimme luovuttaa tietoja alihankkijoillemme, palveluntarjoajille, edustajille ja tavarantoimittajille.

   Vahvistat tähän suostumalla, että kaikki meille luonnolliseksi henkilöksi katsottavista kolmansista osapuolista rekisteröinnin ja vakuutuksen hallinnoinnin yhteydessä antamasi tiedot on annettu kyseisen kolmannen osapuolen luvalla. Suostut myös vastaanottamaan viestintää näiden tietojen suojaamiseen liittyen Atlas Gemini tämän kolmannen osapuolen puolesta.

   Tallennamme tietojasi vain niin pitkään kuin on tarve kaikkien tästä vakuutuksesta johtuvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa.

   Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja pyytää Atlas Gemini päivittämään tai korjaamaan kyseiset tiedot tai poistamaan henkilötietosi arkistoistamme, jos niitä ei enää tarvita yllä mainittuihin tarkoituksiin. Voit käyttää näitä ja muita Atlas Gemini tietosuojakäytännöstä johdettavia oikeuksia ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Pyyntösi voit lähettää kirjeitse osoitteeseen: The Data Protection Officer, Atlas Insurance PCC Limited, Ta-Xbiex Seafront 48-50, Ta’Xbiex XBX 1021 MALTA tai sähköpostitse osoitteella dpo@atlas.com.mt. Muista kuitenkin, että joitakin henkilötietoja koskee erivapaus kyseisestä pääsy-, korjaamis- tai poistopyyntöoikeudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja/tai muun sovellettavan lain tai asetuksen perusteella.

   Jos uskot ettei Atlas Gemini suorittama henkilötietojesi käsittely ole sovellettavien tietosuojalakien ja -asetusten mukaista, voit jättää valituksen Atlas Gemini ja/tai Maltan tietosuojavaltuutetun toimistolle napsauttamalla tätä linkkiä https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx. Jos haluat tutustua koko tietosuojakäytäntöömme ja ymmärtää paremmin henkilötietojesi hallintaa, vieraile osoitteessa https://www.atlas.com.mt /legal/data protection/. Huomaa, että käytäntöämme muutetaan ajoittain muuttuvan lainsäädännön, muiden säädösten ja tietosuojaohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.

  16. Mitä lakeja sovelletaan ja mitkä oikeusistuimet ovat toimivaltaisia

   Suomen lakia sovelletaan tähän vakuutukseen ja vakuutuksesta johtuviin oikeuksiin liittyvät riidat laitetaan vireille vakituisen asuinpaikkasi, kotipaikkasi tai hallinnollisen päätoimipaikkasi tuomioistuimessa, pois lukien ehtokohdassa l mainittu. Jos riita koskee Atlaksen Protected Cell Company -yhtiörakennetta, sovelletaan Maltan lakia.

   Jos et ole tyytyväinen korvauspäätökseemme, sinulla on myös oikeus valittaa Suomen vakuutuslautakuntaan.

   Jos et ole tyytyväinen korvauspäätökseemme, sinulla on myös oikeus valittaa Suomen vakuutuslautakuntaan.
   Vakuutuslautakunta
   Porkkalankatu 1
   00180 HELSINKI
   Puhelin: +358 9 685 0120, Sähköposti: info@fine.fi
   www.fine.fi

   Vakuutuksen vakuuttaja on Atlas Insurance PCC Ltd, toiminimellä Gemini Cell. Atlas Insurance PCC on Maltan lain mukaan perustettu yhtiö, jonka kotipaikka on 47-50 Ta ’Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex XBX 1021, MALTA. Atlas Insurance PCC:n on valtuuttanut Maltan finanssivalvonta, osoite Maltese Financial Services Authority, Notabile Road, tt’Attard BKR 3000, MALTA, Puh.: +356 2144 1155, https://www.mfsa.com.mt/ (C5601).